UCHWAŁA NR 325 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

http://poraj.bip.net.pl/?a=1203

 

UCHWAŁA NR 324 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013

w sprawie: zmiany w Budżecie na rok 2013

http://poraj.bip.net.pl/?a=1201


 

UCHWAŁA NR 318 Rady Gminy Poraj z dnia 25 października 2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

http://poraj.bip.net.pl/?a=1184

 

UCHWAŁA NR 317 Rady Gminy Poraj z dnia 25 października 2013

w sprawie: zmiany w Budżecie na rok 2013

http://poraj.bip.net.pl/?a=1183

 

UCHWAŁA NR 323 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013

w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

http://poraj.bip.net.pl/?a=1197

 

UCHWAŁA NR 339 Rady Gminy Poraj z dnia 22 listopada 2013

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 323 (XLIII)2013 dotyczącej emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

http://poraj.bip.net.pl/?a=1266