Sprawozdanie z wykonania Budzetu za 2012 rok

http://poraj.bip.net.pl/?a=747

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

http://poraj.bip.net.pl/?a=236