GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoby:

Telefon

I Fax:

Edyta Ząbkiewicz

 

Ilona Zasik

Kierownik

 

Główna Księgowa

34/3145629

 

Lub

 

34/3144852

 

Pracownicy socjalni:

Julita Noszczyk

Martyna Kabała
Monika Szczęsny

Barbara Chrobot

 

Świadczenia rodzinne:

Kamila Pukmiel

Marta Szczerba
Magda Pawula

 

Księgowość:

Joanna Boroń

 

Opiekun osób starszych:

 

Anna Komar

Elżbieta Ściebiorowska