GMINNY OŚRODEK KULTURY 

Im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

ul. Piłsudskiego 14  42-360 Poraj

Sekretariat czynny : pon-pt. 8.00-16.00

 

Osoby:

Telefon

I Fax:

Magdalena Ryziuk-Wilk

 

Dyrektor

 

 

Urszula Drzazga

Główna Księgowa

34 314 55 48

530 210 560

Renata Brzozowska

Referent ds. kancelaryjnych

Zofia Chwastek

Instruktor ds. plastycznych

Ewelina Kustra

Instruktor działalności podstawowej

Piotr Matuszczyk

Operator sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego

Bożena Kołodziejczyk

Pracownik gospodarczy

Krzysztof Szmida

Konserwator