Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji

i Pozyskiwania Środków

Osoby:

Numer telefonu

Numer pokoju

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i P ozyskiwania Środków

Kierownik referatu

Adam Zaczkowski

34/3668387 lub 34/3145251 wew. 33

Pokój nr 110

Zamówienia publiczne,
Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych

Anna Podsiadlik, Łukasz Szecówka

34/3668579 lub 34/3145251 wew. 38

Pokój nr 105

Ochrona Środowiska, Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Anna Łagodzińska, Natalia Kazimierczak

34/3668583 lub 34/3145251 wew.36

Pokój nr 108

Drogownictwo, Gospodarka Komunalna, Inwestycje

Paweł Przystalski

34/3668578 lub 34/3145251 wew.35

Pokój nr 107

Gospodarka Odpadami


Opłaty za odpadyAnna Ociepka
Anna Płachta

 

Kamila Czarnecka


34/3145251 wew. 47

34/3145251 wew. 30

Pokój nr 109

Obsługa programu
"Czyste Powietrze"

Marlena Czernecka

34/3145251
wew. 45

Pokój nr 214