Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ilona Hadzińska

34/3668581 34/3145251 wew. 39

email: usc@ugporaj.pl

pokoj nr 114