Referat Gospodarki Nieruchomościami

Osoby:

Numer telefonu

Numer pokoju

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Paweł Jakubczak

34/3668584 lub 34/3145251 wew. 37

Pokój nr 104

Gospodarka nieruchomościami, Rolnictwo, Leśnictwo, Dzierżawy

Żaneta Jabłońska
Kinga Ptak - Trzeciak

34/3145251 wew. 46

Pokój nr 103

Planowanie przestrzenne, Numeracja porządkowa nieruchomości, Rewitalizacja,

Geodeta

Monika Kacerovsky,

 

Sławomir Szczypka

34/3145251 wew.34

Pokój nr 101