Zamawiający:
Gmina Poraj

Tytuł przetargu:
Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną- kontynuacja- etap III "


CPV:
44400000-0, 03419100-1

Tryb zamówienia:


Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
zgodnie z SIWZ

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Nowicka

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Poraju ul. Jasna 21 , 42-360 Poraj (sekretariat pok.216 ,I piętro)

Oferty można składać do:
2020-08-19 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-08-19 godz: 11:05

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21, 42-360 Poraj ( pok.218)

Kryteria wyboru:
według SIWZ

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące