W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Częstochowa stanowiącej własność Gminy Poraj

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
193(XXIV)21

Podjęta przez:
Rada Gminy Poraj

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia