W sprawie:
zmiany WPF

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
198(XXV)21

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.