Sprawy związane z dowodami osobistymi

mieszkańcy Gminy Poraj mogą załatwić

w Referacie Organizacyjnym i Spraw

Obywatelskich w Budynku Gminy Poraj

ul. Jasna 21

Parter, pokój 102

tel. 34/3145251 wew.34

Sprawy związane z wydawaniem, wymianą i unieważnianiem dowodów osobistych

reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

 i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 195, poz.1198),

która weszła w życie 1 stycznia 2009r.