W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Data uchwały:
2019-10-31

Numer uchwały:
90(XI)19

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.