UCHWAŁA NR 147(XVIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2020 roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poraj na 2020 rok